فاز فولیکولی و لوتئال در چرخه ی قاعدگی

چرخه قاعدگی به دو قسمت اصلی تقسیم می شود: فاز فولیکولی و فاز لوتئال. در مرحله فولیکولی، فولیکول هایی که در مرحله سوم رشد هستند، جذب می شوند و فرایندی را آغاز می کنند که در نهایت منجر به تخمک گذاری می شود.

اگرچه در ابتدا چندین فولیکول جذب می شوند، ولی تنها یک (یا دو) فولیکول به بلوغ کامل می رسد و یک تخمک آزاد می کند. اگر داروهای باروری مصرف کنید، ممکن است چندین فولیکول به مرحله تخمک گذاری برسند. فولیکول ها مسئول موارد زیر هستند:

– تغذیه و محافظت از تخمک در طول مراحل تولید تخمک

– ترشح هورمون های ضروری بارداری

– تبدیل شدن به کورپوس لوتئوم (جسم زرد) پس از تخمک گذاری که هورمون پروژسترون را آزاد می کند (به منظور ضخیم و شاداب نگه داشتن پوشش رحمی برای القای بارداری)

فاز فولیکولی چرخه قاعدگی

فاز فولیکولی چرخه از روز اول پریود آغاز می شود. قاعدگی، آزاد شدن بدن از بافت آندومتر است (برای بارداری ضروری است). در پایان دوره لایه رحم نازک خواهد شد. این لایه پس از تخمک گذاری دوباره رشد کرده و ضخیم تر می شود.

اما قبل از این اتفاق در طول دوره، تخمدان ها تخمک بعدی را برای تخمک گذاری آماده می کنند. بین 5 تا 6 فولیکول در تخمدان شروع به رشد می کند. هورمون تحریک کننده فولیکول یا FSH توسط غده هیپوفیز تولید و آزاد می شود. این هورمون است که باعث بالغ شدن فولیکول ها می شود.

با افزایش اندازه، فولیکول ها استروژن بیشتری آزاد می کنند. سطوح بالاتر استروژن غده هیپوفیز را آهسته می کند تا تولید FSH کند شود. حتی اگر شروع کار با 5 یا 6 فولیکول باشد، تنها 1 (و گاهی 2) فولیکول به بلوغ می رسد. سطح پایین تر FSH باعث می شود فولیکول های کوچک تر آهسته رشد کنند یا حتی رشدشان متوقف شود، در حالی که فولیکول بزرگ تر به رشد مداوم خود ادامه می دهد.

سرانجام، یک فولیکول به فولیکول غالب تبدیل می شود و رشد بقیه فولیکول ها متوقف می شود (در نهایت تجزیه می شوند). هنگامی که فولیکول به حداکثر اندازه خود می رسد، استروژن بیشتری آزاد می کند.

سطح بسیار بالای استروژن باعث تحریک غده هیپوفیز برای تولید و ترشح LH یا هورمون لوتئینه کننده می شود. این کار باعث فشرده شدن فولیکول برای انجام آخرین مراحل رشد خود می شود. سرانجام، فولیکول باز می شود و یک تخمک آزاد می کند. این فرآیند تخمک گذاری نام دارد.

مراحل رشد فولیکولی

ممکن است فکر کنید که رشد فولیکول در فاز فولیکولی چرخه قاعدگی شروع و به پایان می رسد، اما این طور نیست. چرخه زندگی کامل فولیکولی قبل از تولد و حتی هنگامی که تخمدان ها در جنین شروع به رشد می کنند، شروع می شود.

در این زمان، تخمدان ها فقط حاوی فولیکول های اولیه هستند. فولیکول ها می توانند تا 50 سال پیش از بیدار شدن و طی مراحل رشد در وضعیت خواب باقی بمانند. 6 ماه تا 1 سال طول می کشد تا یک فولیکول اولیه بالغ شود و برای تخمک گذاری آماده شود.

در هر مرحله از رشد فولیکول، رشد بسیاری از فولیکول ها متوقف می شود (و متلاشی می شوند). تمام فولیکول های اولیه از همه مراحل رشد عبور نمی کنند. برای رسیدن به تخمک گذاری، برخی از فولیکول ها از این رقابت کنار می روند و برخی دیگر به رقابت خود ادامه می دهند. (در واقع کمتر از 1 درصد فولیکول ها منجر به تخمک گذاری می شوند). مراحل رشد فولیکولی عبارت است از:

فولیکول بدوی: در این مرحله همه فولیکول ها در تخمدان نوزاد تازه متولد شده قرار دارند

فولیکول های اولیه: چند فولیکول های بدوی هر روز به مرحله فولیکول اولیه وارد می شوند، این روند از بلوغ شروع می شود و تا یائسگی ادامه می یابد

فولیکول های ثانویه: این مرحله شامل اضافه شدن سلول های تکا (theca) است که هورمون ها را ترشح می کنند

فولیکول های سوم (به عنوان فولیکول های آنترال شناخته می شوند): فولیکول هایی که حاوی یک حفره پر از مایع به نام آنتروم هستند. در این مرحله فولیکول ها از طریق سونوگرافی ترانس واژینال قابل مشاهده هستند.

فولیکول های گرافیان: این فولیکول برای تخمک گذاری به اندازه کافی بزرگ است. فقط 1 یا 2 فولیکول آنترال در هر چرخه تا تخمک گذاری بالغ می شوند.

کورپوس لوتئوم (جسم زرد): این توده سلولی فولیکول نیست، بلکه از فولیکول بازی که تخمک آزاد می کند به وجود می آید

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.